Altervita - Praktijk voor Medische Psychologie en Neuropsychologie

*** DE PRAKTIJK HEEFT EEN AANMELDINGSSTOP ***

Therapeut


Altervita is de praktijk van Nicky Kortum. Zij is in 2000 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen met als eindspecialisatie neuro- en revalidatiepsychologie. Ze is daarna opgeleid tot GZ-psycholoog BIG en Cognitief gedragstherapeut VGCt®.

Ze heeft inmiddels 20 jaar ervaring opgedaan op afdelingen Medische Psychologie in twee academische ziekenhuizen, een kliniek voor revalidatie- en psychische geneeskunde, een verpleeghuis op onder andere afdelingen psychogeriatrie en geriatrische revalidatie (GRZ) en de eerste- en tweedelijns Geestelijke Gezondheidszorg (BGGZ en SGGZ).

Ze is tevens werkzaam als gedragswetenschappelijk docent aan de vervolgopleiding specialist ouderengeneeskunde aan het Radboudumc te Nijmegen (VOSON Eerstelijnsgeneeskunde). Dit is een vervolgopleiding voor artsen die zich specifiek willen bekwamen in de zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken met verschillende gezondheidsproblemen. Zij richt zich in het bijzonder op onderwijs op het gebied van Geriatrische Revalidatiezorg en is eindverantwoordelijke voor het onderwijs Medisch Leiderschap.

Daarnaast verzorgt zij supervisie voor psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog BIG en psychologen in opleiding tot psychotherapeut BIG.


Therapievormen

Binnen de behandeling maakt zij gebruik van (technieken uit de) cognitieve gedragstherapie, EMDR en oplossingsgerichte therapie. Ook wordt preventieve cognitieve training bij terugkerende depressie aangeboden. Deze behandelvormen worden hieronder toegelicht.


Cognitieve gedragstherapie

Het zijn niet de problemen zelf die het ons zo moeilijk maken, maar de manier waarop we naar die problemen kijken

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat gedachten invloed hebben op gevoelens en gedrag. Mensen ontwikkelen in hun leven honderden gedachten (cognities) over zichzelf en anderen. In het algemeen bieden deze gedachten ons houvast, het is een manier om de wereld om ons heen te begrijpen en onszelf staande te houden. Sommige gedachten roepen echter ook negatieve gevoelens zoals angst, verdriet of boosheid. Deze kunnen ons op de lange termijn gaan hinderen; er ontstaat een probleem.

Bij cognitieve therapie ligt de nadruk dan op het veranderen van de manier van denken. Als je anders kan leren kijken naar wat je in zijn greep houdt, veranderen gevoelens en gedrag mee en kan dit je klachten verlichten. Om dit te bereiken wordt er gewerkt met huiswerkafspraken en oefeningen. Eigen inzet is dus essentieel.


EMDR

Een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties.

EMDR is een kortdurende geprotocolleerde therapievorm. Als het gaat om een trauma na een éénmalige ingrijpende gebeurtenis, dan zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken.


Oplossingsgerichte therapie

Vraag je af wat je wél wil

De oplossingsgerichte therapie, een stroming binnen de positieve psychologie, is van mening dat reguliere psychologie en psychiatrie te eenzijdig gericht zijn op klachten en te weinig op krachten. Mensen hebben behalve klachten ook krachtbronnen die zij kunnen aanboren om verandering teweeg te brengen.

Omdat behandeling meer is dan herstellen wat er mis is, moet er niet alleen aandacht geschonken worden aan stoornissen, zwakheden en beperkingen, maar ook aan sterke kanten, goede eigenschappen en aan bouwen wat er goed gaat. Oplossingsgerichte therapie laat je onderzoeken hoe je verder kan groeien en wat je leven de moeite waard maakt.


Acceptance & Commitment Therapie

Aanvaard wat je niet kunt veranderen, omarm wat waardevol voor je is

Acceptance & Commitment Therapy (ACT) is een transdiagnostische cognitieve gedragstherapie gericht op het vergroten van psychologische flexibiliteit. Dit is het vermogen om, afhankelijk van de context, gedrag te veranderen of juist door te zetten om zich te bewegen in de richting van de waardevolle aspecten van het leven. De kern van ACT is doen wat er voor jou toe doet en daarbij moeilijkheden meenemen omdat ze nu eenmaal bij het leven horen.


Preventieve cognitieve training bij terugkerende depressie

Doorbreek je patronen, voorkom herhaling

Het komt vaak voor dat mensen die hersteld zijn van een depressie, later toch opnieuw depressief worden. Daarom is het belangrijk dat mensen die ooit een depressie hebben gehad, aandacht besteden aan het voorkomen van een terugval in een depressie. 

Uit onderzoek blijkt dat preventieve cognitieve training (PCT) bescherming biedt tegen terugval. Deze bescherming duurt zelfs van 2 tot 10 jaar. Het beste resultaat krijg je met een combinatie van PCT (nadat iemand mogelijk al cognitieve gedragstherapie heeft gehad) en het doorslikken van antidepressiva na herstel.

De training bestaat uit 8 sessies, waarbij u leert hoe u terugval kan voorkómen. Na iedere sessie krijgt u opdrachten mee voor thuis. Aan het einde van de training beschikt u over een persoonlijk preventieplan. Het doel van de training is dat u minder vaak en minder snel terug zal vallen in een depressie.  


Lidmaatschappen

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt)