Altervita - Praktijk voor Medische Psychologie en Neuropsychologie

Let op! De praktijk heeft momenteel een AANMELDINGSSTOP

Maatregelen ivm corona


Laatste update: 4 februari 2021

Per 15 december is er een nieuwe lockdown van kracht tot minimaal 19 januari 2021. De lockdown is inmiddels verlengd tot en met minimaal 2 maart as.  Deze verlenging heeft geen verdere gevolgen en veranderingen ten opzichte van onderstaand beleid binnen de praktijk.

De praktijk blijft in deze periode open voor fysiek praktijkbezoek voor alle cliëntgroepen. De gezondheidszorgpsycholoog behoort tot de uitgezonderde beroepen.

Ouderen of andere kwetsbaren, zoals hart-, long- of diabetespatiënten, patiënten met een nierziekte, verminderde weerstand, of ernstig overgewicht mogen in overleg met de behandelaar de praktijk bezoeken.

Vindt u het prettiger om te beeldbellen? Dat kan. U mag eveneens per afspraak beslissen of de afspraak op locatie of per beeldbellen zal plaatsvinden.

Twijfelt u of u tot een risicogroep behoort en of u de praktijk veilig kunt bezoeken? Vraag uw huisarts om advies. Neem gerust contact op met de praktijk voor nader overleg.


Afspraak op locatie

Kom op tijd en kom niet te vroeg. Bent u eerder, wacht dan buiten. Tussen twee face-to-face-afspraken wordt een kwartier tijd gepland, om besmettingsrisico verder te reduceren en de praktijkruimte te desinfecteren.

Bij binnenkomst, vertrek en in de wachtruimte moet u een mondkapje dragen. Dit is per 1 december jl. verplicht.

Er geldt een uitzondering voor cliënten die vanwege hun beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen. Deze cliënten moeten op verzoek kunnen aantonen dat hij/zij niet kan voldoen aan de mondkapjesplicht.

Er ligt niets te lezen in de wachtruimte. U mag wel zelf iets meenemen. Laat dit niet achter in de wachtruimte, maar neem het weer mee naar huis.

Tijdens uw praktijkbezoek houdt de behandelaar minimaal 1,5 meter afstand. Moet deze afstand verkleind worden ten behoeve van uw behandeling, bijv. in het geval van EMDR, dan draagt de behandelaar beschermingsmiddelen zoals een mondkapje en handschoenen. U doet dan eveneens uw mondkapje op.

Let op hygiëne en geldende voorzorgsmaatregelen:

  • Was uw handen regelmatig met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Schud geen handen
  • Houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van elkaar 

Zakdoekjes,  zeep en desinfectant zijn op de locatie aanwezig. Volg daarnaast te allen tijde de aanwijzingen van uw behandelaar.


Huisregels

Kom NIET naar de afspraak als u klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts.

Heeft uw huisgenoot klachten die passen bij corona (koorts en/of benauwdheid)? Dan moet u eveneens thuisblijven. Zodra u (of uw huisgenoot) zich heeft laten testen op corona en een negatieve testuitslag wordt vastgesteld, mag u de praktijk weer bezoeken. Heeft u of uw huisgenoot een test laten doen en blijkt dat er sprake van corona? Dan blijft u minimaal 10 dagen in thuisquarantaine. Daarna mag u de praktijk weer bezoeken.

Als alternatief kunt u gebruik maken van beeldbellen.

Behoort u niet tot een risicogroep maar vindt u het prettiger om te (blijven) beeldbellen? Ook dat is mogelijk. U mag dit per afspraak besluiten.

Hebt u nog geen gebruik gemaakt van beeldbellen, neem dan contact op om dit te faciliteren.


Extra maatregelen

Naast de basisregels en de regels voor thuisblijven bij klachten gelden per 24 augustus 2020 de volgende maatregelen:

- indien u in een gebied of land bent geweest waar code 'oranje' of 'rood' geldt, mag u de praktijk NIET bezoeken

- fysiek praktijkbezoek is weer toegestaan na 10 dagen thuisquarantaine

- tijdens de quarantaine kunt u desgewenst een afspraak per videobellen