Altervita - Praktijk voor Medische Psychologie en Neuropsychologie

DE PRAKTIJK HEEFT EEN WACHTLIJST; DE WACHTTIJD IS MOMENTEEL KORTER DAN 3 MAANDEN

Kosten

De praktijk heeft de contractering met zorgverzekeraars, facturatie en declaratie uitbesteed aan Stichting 1nP.  Uw zorg wordt daardoor vergoed uit het basispakket. Hierbij geldt dat eerst uw eigen risico wordt aangesproken.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen hebt u altijd een verwijsbrief van uw huisarts nodig voor de Generalistische Basis GGZ (BGGZ). Daarnaast moet er sprake zijn van een vastgestelde of nog vast te stellen DSM-V diagnose. v

Indien na de intake blijkt dat de behandeling die u behoeft niet tot het basispakket van de Zorgverzekeringswet behoort, wordt het tarief Onverzekerde Prestatie (OVP) in rekening gebracht (in 2021 €114,41 per consult).

Beschikt u niet over een verwijsbrief of wenst u de behandeling zelf te betalen? Het tarief is dan 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de prestaties binnen de Generalistische Basis GGZ. In 2021 zijn deze:

Kort               € 522,13

Middel           € 885,01

Intensief        € 1.434,96

Chronisch      € 1.380,49


No show

U kunt een afspraak maximaal 24 uur van tevoren kosteloos annuleren. Indien u een afspraak niet tijdig annuleert ontvangt u een factuur voor de gereserveerde tijd. De kosten voor een no show zijn 95,-. Dit bedrag wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.