Altervita - Praktijk voor Medische Psychologie en Neuropsychologie

*** DE PRAKTIJK HEEFT EEN AANMELDINGSSTOP ***

Kosten

De praktijk heeft de contractering met zorgverzekeraars, facturatie en declaratie uitbesteed aan Stichting 1nP.  Uw zorg wordt daardoor vergoed uit het basispakket. Hierbij geldt dat eerst uw eigen risico wordt aangesproken.

Let op! Voor lopende behandelingen die in 2021 zijn gestart geldt dat uw eigen risico over zowel 2021 als 2022 wordt aangesproken.

 

Om voor vergoeding in aanmerking te komen hebt u altijd een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Daarnaast moet er sprake zijn van een vastgestelde of nog vast te stellen DSM-V diagnose.

Sinds 1 januari 2022 is een nieuw bekostigingssysteem ingevoerd binnen de GGZ, het zogenaamde Zorgprestatie Model. Het onderscheid tussen de Basis GGZ en de Specialistische GGZ is komen te vervallen. Vanwege een overgangsperiode wordt u geadviseerd naar een verwijzing voor de Basis GGZ (BGGZ) te vragen.

Lopende behandelingen zijn per 1 januari 2022 middels een 'harde knip' overgeheveld naar het nieuwe systeem. U hoeft hier niets voor te doen.


Bent u van zorgverzekeraar veranderd? Geef dit dan door aan de praktijk!


Tarieven 2022

Door samenwerking met Stichting 1nP kan uw zorg worden vergoed uit het basispakket. Stichting 1nP sluit de zorgcontracten voor de praktijk. Om voor vergoeding in aanmerking te komen hebt u een verwijzing van uw huisarts nodig.

Indien blijkt dat uw zorg niet tot het basispakket behoort, wordt het tarief "Niet-basispakketzorg consult" in rekening gebracht (€117,33 per consult).

Beschikt u niet over een verwijsbrief of wenst u de behandeling zelf te betalen? Dan gelden de volgende tarieven:

Intake            €163,37 (60 minuten)

Behandeling €120,99 (45 minuten)

Kortere sessies worden in onderling overleg vooraf besproken en conform geldende tarieven in rekening gebracht. Voor gemaakte afspraken wordt altijd de gereserveerde tijd gefactureerd ("planning = realisatie"). Vindt er uitloop plaats en duurt de afspraak dus langer, dan wordt deze uitlooptijd eveneens per extra kwartier gefactureerd.

Voor meer informatie over het Zorgprestatie Model klik hier.


No show

U kunt een afspraak maximaal 24 uur van tevoren kosteloos annuleren. Indien u een afspraak niet tijdig annuleert ontvangt u een factuur voor de gereserveerde tijd. De kosten voor een no show zijn in 2021 95,- en in 2022 €100,-. Dit bedrag wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.


Disclaimer: informatie over het Zorgprestatie Model inclusief tarieven is summier en nog aan verandering onderhevig. Aan de inhoud van bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.