ZOMERSLUITING VAN 22 JULI T/M 16 AUGUSTUS

Het Zorgprestatie Model


Op 1 januari 2022 gaat er iets veranderen in de ggz. Het Zorgprestatie Model wordt ingevoerd. Dit is een nieuwe manier waarop de geestelijke gezondheidszorg in Nederland wordt berekend en vergoed.

In het Zorgprestatie Model is afgesproken hoe uw zorgverlener uw behandeling in rekening moet brengen. Ook is er afgesproken hoe de rekening moet worden betaald. Het Zorgprestatie Model gaat niet over wélke zorg u krijgt of hoe u die krijgt.


Moet ik iets doen?  

U hoeft zelf niets te doen. Alle lopende behandeltrajecten worden op uiterlijk 31 december 2021 administratief gezien afgesloten en omgezet naar het nieuwe Zorgprestatie Model. Vanaf 1 januari 2022 worden voor alle nieuwe cliënten behandeltrajecten aangemaakt volgens het Zorgprestatie Model. U hoeft hier niets voor te doen.


Wat verandert er op de rekening?

De praktijk schrijft alle onderdelen van de behandeling op volgens de afspraken van het Zorgprestatie Model. Rekeningen worden door Stichting 1nP namens de praktijk op een veilige manier naar u of uw zorgverzekeraar verstuurd.  

Op de rekening en op de betalingsspecificatie van de zorgverzekeraar is vanaf 1 januari 2022 precies te zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die u gemakkelijk kunt controleren. U krijgt de rekening ook sneller. Zo weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en hoeveel u van uw eigen risico moet betalen.

Uw zorgverzekeraar krijgt rekeningen op basis van zorgprestaties en gaat dus zorgprestaties vergoeden. Deze zorgprestaties kunt terugvinden in de digitale omgeving van uw zorgverzekeraar.

Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering.


Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?

Op de rekening staan zorgprestaties. Er zijn 3 verschillende zorgprestaties mogelijk:

  • Consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt de behandelaar welke problematiek er bij u speelt – een intakegesprek valt dus onder diagnostiek;
  • Consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;
  • Intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een collega.


Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van:

  • Het beroep van uw behandelaar
  • De duur van het consult


Wat is zorgvraagtypering?

Elke cliënt is uniek. Maar verschillende cliënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen cliënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.

De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geeft weer welke behandeling er afgesproken wordt op grond van de diagnose en de doelen die samen met de behandelaar worden afgesproken.

Informatie over het behandelplan komt niet op de rekening te staan en wordt niet met uw zorgverzekeraar gedeeld.


Vergoeding en eigen risico

Elke verzekerde in Nederland, die zich heeft verzekerd vanuit de basisverzekering, heeft met een geldige verwijzing recht op vergoeding van psychologische, psychotherapeutische en psychiatrische hulp in de GGZ. Daarom wordt door elke zorgverzekeraar de wettelijke zorg in de GGZ vergoed. Alleen het wettelijk eigen risico dient u te betalen. Het eigen risico is een wettelijk verplicht bedrag voordat de verzekeraar overgaat tot vergoeding.


Hoe wordt het eigen risico voor een behandeling in de GGZ berekend?

Het eigen risico wordt per kalenderjaar berekend. 2022 is een kalenderjaar en 2023 is een nieuw kalenderjaar. Uw zorgverzekeraar berekent of u eigen risico moet betalen. In het Zorgprestatie Model is de behandeling opgebouwd uit losse onderdelen: de zorgprestaties. Eén gesprek met de behandelaar is één losse zorgprestatie. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2022 plaatsvinden, mee in de berekening van het eigen risico voor 2022. De zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2023.

Een voorbeeld: in 2022 heeft u 8 gesprekken met een psycholoog. En in 2023 heeft u 2 gesprekken met een psycholoog. De 8 gesprekken die in 2022 plaatsvinden tellen mee voor uw eigen risico van 2022. De 2 gesprekken die in 2023 plaatsvinden tellen mee voor uw eigen risico van 2023.

Dit is een belangrijk verschil met het oude bekostigingssysteem. Toen werd de volledige behandeling over het eigen risico van het startjaar belast. Dit komt nu dus te vervallen.


Hoe weet ik of ik eigen risico moet betalen?  

Of u naar aanleiding van uw behandeling in de GGZ ook eigen risico moet betalen, hangt van verschillende dingen af:

Heeft u andere zorgkosten gehad?

Heeft u in hetzelfde jaar ergens anders zorgkosten gehad die onderdeel waren van de basisverzekering? Bijvoorbeeld medicijnen of een behandeling in het ziekenhuis? Dan kan het zijn dat u toen uw eigen risico al heeft betaald. Of een deel daarvan.  

Heeft u een hoger vrijwillig eigen risico?  

Heeft u bij het afsluiten van uw verzekering gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan is het eigen risico bedrag bij u hoger. Het wettelijk eigen risico van dit jaar bedraagt 385 euro. Het maximum eigen risico is 885 euro (500 euro bovenop het verplichte eigen risico). Als u koos voor een hoger eigen risico bedrag betaalt u een groter deel van uw zorgkosten zelf.  

Wilt u meer weten over uw eigen risico? Of maakt u zich zorgen over of u het wel kunt betalen? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.


Disclaimer: informatie over het Zorgprestatie Model inclusief tarieven is summier en nog aan verandering onderhevig. Aan de inhoud van bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.