Altervita - Praktijk voor Neuropsychologie

 


Praktijk voor Neuropsychologie

Psychologiepraktijk Altervita is een kleinschalige eerstelijnspraktijk voor volwassenen en ouderen die kampen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en daarbij psychische klachten ervaren.

Ook als u in het dagelijks leven te maken hebt met iemand met hersenletsel, waarbij u zelf psychische klachten hebt, kunt u bij de praktijk terecht.

De praktijk biedt hulp bij lichte tot matige psychische klachten.

Voorheen werd ook hulp bij algemene medische problematiek geboden. Door de gestegen vraag en de doorontwikkeling van de praktijk is ervoor gekozen het hulpaanbod volledig in te richten voor mensen met NAH en eerstelijns neurorevalidatie.

Aanpassingen en communicatie worden stapsgewijs doorgevoerd. Ook de website is nog aan wijzigingen onderhevig.


Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

NAH is een blijvende beschadiging aan de hersenen die iemand tijdens zijn of haar leven oploopt als gevolg van een herseninfarct, ongeluk of andere aandoening. U kan hierbij denken aan ziektebeelden zoals CVA, contusio cerebri (hersenkneuzing), infectie of de gevolgen van bijvoorbeeld zuurstoftekort in de hersenen door een hartstilstand en reanimatie.

Omgaan met of herstellen van psychische klachten kan juist door een beschadigd brein meer moeite kosten. Het is dan fijn om een behandelaar in te schakelen die daar rekening mee houdt.

U kan bij de praktijk terecht met klachten als:

  • Angst- en spanningsklachten
  • Depressieve klachten, somberheid
  • Traumagerelateerde klachten, verwerkingsproblematiek
  • Moeite met omgaan met lichamelijke klachten en vermoeidheid als gevolg van neurologische problemen
  • Leren omgaan met cognitieve klachten (zoals bijv. geheugen- en concentratieproblemen)


Binnen de praktijk wordt hulp die binnen de (voorheen) Generalistische Basis GGZ (BGGZ) past geboden.

Indien u twijfelt of uw klacht wel behandeld kan worden binnen deze praktijk kunt u contact opnemen via het contactformulier, mailen of bellen.


Thuis Verder Neurorevalidatie

Heeft u als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel revalidatietherapie nodig? En wilt u die behandeling graag in uw eigen leefomgeving door gespecialiseerde therapeuten? Dan kan Thuis Verder Neurorevalidatie u helpen.

Thuis Verder is een samenwerkingsverband tussen gespecialiseerde behandelaars. Deze behandelaars zijn allemaal ervaren in de neurorevalidatie. Neurorevalidatie richt zich op het zo zelfstandig mogelijk leren leven met een neurologische aandoening. Samen met u worden de doelen voor uw revalidatie opgesteld. Hierbij is ook de betrokkenheid van uw familie of andere naasten in uw omgeving van belang.

Mijn praktijk maakt voor psychologische hulp bij neurorevalidatie deel uit van Team Nijmegen Noord en Team Nijmegen Oost. Deze teams bestaan verder uit de kerndisciplines fysiotherapie, ergotherapie en logopedie.

Voor deze eerstelijns neurorevalidatie moet u zich eerst centraal aanmelden bij het team van uw stadsdeel.

Beide teams zijn bereikbaar via nijmegen@thuis-verder.nl en via telefoonnummer 06 59810627.

Meer informatie vindt u op de website van Thuis Verder: www.thuis-verder-neurorevalidatie.nl


Uitzonderingen

De praktijk biedt geen mogelijkheid tot (uitgebreide) diagnostiek.
Daarnaast behoort behandeling van psychoses, schizofrenie, verslavings- en forensische problemen niet tot het werkterrein van de praktijk. Ook cliënten met een (licht) verstandelijke beperking of ernstige cognitieve of gedragsproblemen kunnen helaas niet binnen deze praktijk geholpen worden. Tenslotte wordt geen crisisopvang geboden.